ZAKŁAD FILOZOFII I ETYKI BIZNESU

INSTYTUT EKONOMII I ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI SZCZECIŃSKIEJ

odwiedzin: 41462
aktualizacja: 08.01.2012
środa
20 czerwiec 2018
Badania naukowe Zakładu koncentrują się głównie na następujących problemach:
- Humanizacja techniki i humanistyczny model kształcenia w uczelni technicznej
- Etyczne aspekty biznesu
- Psychosocjologiczne podstawy negocjacji w biznesie
- Metodologicznie i teoriopoznawcze aspekty filozofii nauki
- Społeczne uwarunkowania transformacji ustrojowej

Dydaktyka:
Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia dydaktyczne na wszystkich kierunkach studiów dziennych magisterskich i zawodowych, a także na studiach zaocznych, podyplomowych i doktoranckich w zakresie następujących przedmiotów:
- Filozofia
- Filozofia nauki
- Metodologia nauki
- Etyka
- Etyka biznesu
- Podstawy psychologii społecznej, komunikacja perswazyjna, negocjacje w biznesie
- Pedagogika i dydaktyka ogólna
- Pedagogika i dydaktyka szkoły wyższej
- Psychologia uczenia i nauczania.

Studia Podyplomowe
Pracownicy Zakładu prowadzą następujące studia podyplomowe dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, a także dla studentów starszych lat studiów, jak również dla nauczycieli chcących uzupełnić swoje kwalifikacje zawodowe oraz asystentów:
- Podyplomowe Studia Pedagogiczne
- Kurs Doskonalenia Pedagogicznego dla Nauczycieli Akademickich